Μεταχειρισμένα πανιά του Windsurfing

Όλα τα Μεταχειρισμένα πανιά του Windsurfing είναι διαλεγμένα ένα-ένα από σχολές, ιδιώτες και ανταλλαγές. Η λίστα ενημερώνεται καθημερινά και όλα τα πανιά είναι αποθηκευμένα στην αποθήκη μας, πλυμένα και πλήρως λειτουργικά.

φωτογραφία Μέγεθος (m2) Μάρκα Μοντέλο Κατάσταση Κάμπερ Χρονιά 
Τιμή (€) +ΦΠΑ
Poison_5.4_17  5.4  Gaastra  Poison  ***  no  2017  310.00
Volt_5.6_17_blue   5.6  North  Volt (blue)  ***  no  2017  320.00
Volt_5.6_17_Ylw  5.6  North  Volt (yellow-red)  ***  no  2017  320.00
eType_5.8_17   5.8  North  e_Type  ***  no  2017  280.00
Volt_5.9_17_blue  5.9  North  Volt (Blue)  ***  no  2017  330.00
Volt_5.9_17_ylw  5.9  North  Volt (yellow-red)  ***  no  2017  330.00
Fusion_6.0_17  6.0  Neil Pryde  Fusion  ***  no  2017  340.00
eType_6.2_17_blue  6.2  North  e_Type (red-blue)  ***  no  2017  290.00
Volt_6.2_17_green  6.2  North  e_Type (black-green)  ***  no  2017  290.00
Volt_6.4_17  6.4  North  Volt  ***  no  2017  340.00
Fusion_6.5_17  6.5  Neil Pryde  Fusion  ***  no  2017  350.00
Ryde_6.5_17  6.5  Neil Pryde  Ryde  ***  no  2017  360.00
eType_6.6_17_blue  6.6  North  e_Type (red-blue)  ***  no  2017  300.00
eType_6.6_17_green  6.6  North  e_Type (black-green)  ***  no  2017  300.00
Volt_6.9_17  6.9  North  Volt  ***  no  2017  350.00
Ryde_7.0_17  7.0  Neil Pryde  Ryde  ***  no  2017  370.00
Hellcat_7.2_17  7.2  Neil Pryde  Hellcat  ***  no  2017  390.00
V8_7.2_17   7.2  Neil Pryde  V8  ***  no  2017  400.00
eType_7.3_17_blue   7.3  North  e_Type (red-blue)  ***  no  2017  310.00
eType_7.3_17_green  7.3  North  e_Type (black-green)  ***  no  2017  310.00
Ryde_7.5_17  7.5  Neil Pryde  Ryde  ***  no  2017  380.00
Hellcat_7.7_17  7.7  Neil Pryde  Hellcat  ***  no  2017  390.00
V8_7.7_17  7.7  Neil Pryde  V8  ***  no  2017  420.00
eType_7.8_17  7.8  North  e_Type  ***  no  2017  320.00
eType_8.2_17  8.2  North  e_Type  ***  no  2017  330.00
V8_8.2_17  8.2  Neil Pryde  V8  ***  no  2017  450.00
φωτογραφία Μέγεθος (m2) Μάρκα Μοντέλο Κατάσταση Κάμπερ Χρονιά 
Τιμή (€) +ΦΠΑ
Hero_hbrd_5.0_green  5.0  North  Hero hybrid (green)  ***  no  2016  290.00
Hero_hbrd_5.0_red  5.0  North  Hero hybrid (red)  ***  no  2016  220.00
g-cross-5.6   5,6  Gaastra  Cross  ***  no  2016  340,00 290.00
Manic_5.7  5,7  Gaastra  Manic  ***  no  2016  290.00
nrth-etype-5.8   5,8  North  e_Type  ***  no  2016  270,00 250.00
Poison_5.8_16   5,8  Gaastra  Poison  ***  no  2016  290,00
Poison_6.2_16  6,2  Gaastra  Poison  ***  no  2016  290.00
nrth-volt-6.4   6,4  North  Volt (black-red)  ***  no  2016  330,00 290.00
Volt_6.4_blue-green  6,4  North  Volt (blue-green)  ***  no  2016  290.00
np-fusion-6.5   6,5  Neil Pryde  Fusion  ***  no  2016  340,00 300.00
nrth-volt-6.9   6,9  North  Volt (black-red)  ***  no  2016  340,00 300.00
Volt_6.9_blue-green   6,9  North  Volt (blue-green)  ***  no  2016  300.00
VoltHD_6.9  6,9  North  Volt HD  ***  no  2016  320.00
nrth-stype-7.3   7,3  North  S_Type  ***  3-2  2016  380,00 330.00
Matrix_7.5_green-orange   7,5  Gaastra  Matrix (green)  ***  no  2016  340,00
Matrix_7.5_red  7,5  Gaastra  Matrix (red)  ***  no  2016  340.00
Matrix_7.5_red-2  7,5  Gaastra  Matrix (red) no2  ***  no  2016  290.00
φωτογραφία Μέγεθος (m2) Μάρκα Μοντέλο Κατάσταση Κάμπερ Χρονιά Τιμή (€) +ΦΠΑ
g-manic-4.2   4,2  Gaastra  Manic  ***  no  2015  260,00 240.00
g-pure-4.4   4,4  Gaastra  Pure  ***  no  2015  270,00 240.00
nrth-herome-4.5  4,5  North  Hero me  ***  no  2015  240,00 230.00
nrth-hero-4.5   4,5  North  Hero  ***  no  2015  260,00 240.00
g-poison-4.7   4,7  Gaastra  Poison  ***  no  2015  280,00 250.00
g-manic-2015  5,0  Gaastra  Manic  ***  no  2015  250,00 240.00
g-poison-5.0   5,0  Gaastra  Poison  ***  no  2015  280,00 250.00
nrth-herome-5.0   5,0  North   Hero me   ***   no   2015   280,00 250.00
np-atlas-5.0   5,0  Neil Pryde  Atlas  ***  no  2015  290,00 260.00
nrth-hero-5.0   5,0  North  Hero  ***   no   2015  320,00 290.00
nrth-herome-5.3  5,3  North  Hero me  ***  no  2015  260,00 240.00
nrth-hero-5.3   5,3  North  Hero  ***  no  2015  280,00 250.00
nrth-volt-5.3   5,3  North  Volt  ***  no  2015  280,00 250.00
   5,4  North  e_Type  ***  no  2015  240.00
g-iq-5.4   5,4  Gaastra  I.Q.  ***  no  2015  290,00 260.00
np-combat-5.6  5,6  Neil Pryde   Combat   ***   no   2015  340,00 290.00
np-wizard-5.7   5,7  Neil Pryde  Wizard  ***  no  2015  300,00 270.00
Atlas_5.8_15  5,8  Neil Pryde  Atlas  **  no  2015 220.00
φωτογραφία Μέγεθος (m2) Μάρκα Μοντέλο Κατάσταση Κάμπερ Χρονιά Τιμή (€) +ΦΠΑ
NP_Combat_4.0  4,0  Neil Pryde  Combat  ***  no  2014  200.00
np-thefly-4.5   4,5  Neil Pryde  The Fly  ***  no  2014  250,00 220.00
g-pure-4.6   4,6  Gaastra  Pure  ***  no  2014  240,00 220.00
nrth-idol-4.7   4,7  North
 idol
 ***  no  2014  270,00 230.00
NP_Combat_4.7  4.7  Neil Pryde  Combat  ***  no  2014  230.00
g-poison-5.0   5,0  Gaastra
 Poison
 ***  no  2014  260,00 220.00
nrth-idol-5.0   5,0  North
 idol
 ***  no  2014  280,00 240.00
nrth-volt-5.0   5,0  North
 Volt
 ***  no  2014  285,00 250.00
np-wizard-5.1   5,1  Neil Pryde  Wizard  ***  no  2014  260,00 230.00
att-blade-5.2  5,2  Attitude Sails  Rebel  ***  no  2014  220,00 190.00
g-poison-5.4  5,4  Gaastra  Poison  ***  no  2014  270,00 230.00
north-volt-5.9  5,9  North  Volt  ***  no  2014  280,00 240.00
np-fusion-6.1  6,1  Neil Pryde  Fusion  ***  no  2014  250,00 230.00
np-h2-8.2  8,2  Neil Pryde  H2 race  ***  2  2014  250,00 230.00
φωτογραφία Μέγεθος (m2) Μάρκα Μοντέλο Κατάσταση Κάμπερ Χρονιά Τιμή (€) +ΦΠΑ
np-combet-5.0  5,0  Neil Pryde  Combat  ***  no  2013  200,00 170.00
g-poison-5.0   5,0  Gaastra  Poison  ***  no  2013  220,00 180.00
g-iq-5.4   5,4  Gaastra  IQ  ***  no   2013  230,00 190.00
g-poison-5.4   5,4  Gaastra  Poison  ***  no  2013  230,00 190.00
nrth-insane-5.9  5,9  North  Duke  ***  no  2013  230,00 190.00
rrd-race-7.5  7,5  RRD  Fire wind  ***  3  2013  280,00 240.00
φωτογραφία Μέγεθος (m2) Μάρκα Μοντέλο Κατάσταση Κάμπερ Χρονιά Τιμή (€) +ΦΠΑ
np-atlas-4  4,0  Neil Pryde  Atlas  **  no  2012  180,00 160.00
np-atlas-4.7   4,7  Neil Pryde  Atlas  ***  no  2012  220,00 190.00
nrth-insane-4.7  4,7  North  Hero code insane  ***  no  2012  210,00 190.00
np-thefly2-4.8  4,8  Neil Pryde  TheFly 2  ***  no  2012  220,00 190.00
np-atlas-5.0   5,0  Neil Pryde  Atlas  **  no  2012  170,00 160.00
np-thefly-5.1-green  5,1  Neil Pryde  The Fly2  **  no  2012  180,00 160.00
np-combat-5.3-no3   5,3  Neil Pryde  Combat no3  **  no  2012  170,00 160.00
np-combat-5.3-no2   5,3  Neil Pryde  Combat  ***  no  2012  200,00 180.00
Natural_6.2  6,2  North  Natural  ***  no  2012  170.00
g-phantom-6.4   6,4  Gaastra  Phantom  ***  3  2012  300,00 250.00
nrth-stype-8.4  8,4  North  S_Type  *  3  2012  180,00 150.00
φωτογραφία Μέγεθος (m2) Μάρκα Μοντέλο Κατάσταση Κάμπερ Χρονιά Τιμή (€) +ΦΠΑ
np-thefly2-4.5   4,5  Neil Pryde  The Fly2  ***  no  2011  200,00 170.00
np-atlas-4.7   4,7  Neil Pryde  Atlas  ***  no  2011  190,00 170.00
np-combat-4.7   4,7  Neil Pryde  Combat  ***  no  2011  190,00 170.00
Ice_5.3  5,3  North  Ice  ***  no  2011  170.00
NP-fusion-6.7  6,7  Neil Pryde  Fusion  ***  no  2011  220,00 190.00
rush-striker-8.5  8,5  Rushwind  Strike R  ***  3  2011  180,00 160.00
φωτογραφία Μέγεθος (m2) Μάρκα Μοντέλο Κατάσταση Κάμπερ Χρονιά Τιμή (€) +ΦΠΑ
nrth-Stype-9.5  9,5  North  S_Type  ***  3  2010  180,00
φωτογραφία Μέγεθος (m2) Μάρκα Μοντέλο Κατάσταση Κάμπερ Χρονιά Τιμή (€) +ΦΠΑ
NP_Zone_4.7  4.7  Neil Pryde  Zonr  **  no  2009  130.00
np-supernova-5.5  5,5  Neil pryde  Supernova  ***  no  2007  140,00 130.00
art-blade-7.4  7,4  Art  Blade Convert  **  3  <2007  110,00 90.00
tush-course-7.9   7,9  Tushingam  Course pro  *  no  <2007  70,00
np-v8-8.0   8,0  Neil Pryde
 V8  *  2  <2007  90,00 80.00
np-sonic-8.1   8,1  Neil Pryde no2  Super Sonic  *  no  <2007  80,00 70.00
arr-burner-8.2   8,2  Arrows no2  Burner  **  no  <2007  100,00 90.00
naish-stealth-8.2   8,2  Naish  Stealth  **  no  <2007  120,00 100.00
arr-burner-8.2   8,2  Arrows no3  Burner  ***  no  <2007  120,00 110.00
np-z1-8.3   8,3  Neil Pryde  Z1  **  4  <2007  130,00 90.00
np-RX2-8.4  8,4  Neil Pryde  RX2  *    <2007  120,00 90.00
rushwind_8.5  8,5  Rushwind  Strike F  *  no  <2007  100.00

   Δωράν Αποστολή
Για παραγγελίες άνω των 100€

Ισχύει για αποστολές σε χερσαίες περιοχές σε όλη την Ελλάδα.
Δεν ισχύει για τα μεταχειρισμένα προϊόντα.
Παράδοση Οπουδήποτε παγκοσμίως.

   100% Ικανοποίηση 
Αν δεν είστε 100% ικανοποιημένοι με την αγορά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Εμείς θα κάνουμε ότι καλύτερο για να σας ευχαριστήσουμε.

   Δωρεάν Υποστήριξη
Επικοινωνήστε μαζί μας κατά τις εργάσιμες ώρες για να σας βοηθήσουμε με ότι ερωτήσεις έχετε.

Για παραγγελίες
καλέστε μας στα τηλέφωνα, στείλτε μας email ή απλά συμπληρώστε την online παραγγελία σας

Που θα μας βρείτε

  • Γ. Παπανδρέου 43, 54646, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
  • +30 2310 428128 | 428138

Θέλετε να μαθαίνετε τα νέα μας;

Θα σας στέλνουμε email μόνο όταν έχουμε νέες παραλαβές, εκπτώσεις ή οργανώνουμε κάποιο event.

Ωράριο Εργασίας

Δευτέρα: 09:00 - 15:00
Τρίτη: 09:00 - 14:00 & 17:00 - 21:00
Τετάρτη: 09:00 - 15:00
Πέμπτη: 09:00 - 14:00 & 17:00 - 21:00
Παρασκευή: 09:00 - 14:00 & 17:00 - 21:00
Σάββατο: 10:00 - 16:00
Κυριακή: κλειστά