Μεταχειρισμένα πανιά του Windsurfing

Όλα τα Μεταχειρισμένα πανιά του Windsurfing είναι διαλεγμένα ένα-ένα από σχολές, ιδιώτες και ανταλλαγές. Η λίστα ενημερώνεται καθημερινά και όλα τα πανιά είναι αποθηκευμένα στην αποθήκη μας, πλυμένα και πλήρως λειτουργικά.

φωτογραφία Μέγεθος (m2) Μάρκα Μοντέλο Κατάσταση Κάμπερ Χρονιά 
Τιμή (€) +ΦΠΑ
np-combat-5.3   5,3  Neil Pryde   Combat   ***   no   2016  350,00 
g-poison-5.4   5,4  Gaastra    Poison    ***   no   2016  330,00 
g-cross-5.6   5,6  Gaastra  Cross  ***  no  2016  340,00
nrth-etype-5.8   5,8  North  e_Type  ***  no  2016  270,00
nrth-volt-5.9   5,9  North  Volt  ***  no  2016  320,00
nrth-volt-6.4   6,4  North  Volt  ***  no  2016  330,00
np-fusion-6.5   6,5  Neil Pryde  Fusion  ***  no  2016  340,00
nrth-volt-6.9   6,9  North  Volt  ***  no  2016  340,00
nrth-etype-7.3   7,3  North  e_Type  ***  no  2016  300,00
nrth-stype-7.3   7,3  North  S_Type  ***  3-2  2016  380,00
np-ryde-7.5   7,5  Neil Pryde  Ryde  ***  no  2016  360,00
nrth-etype-7.8   7,8  North  e_Type  ***  no  2016  310,00
nrth-stype-7.8   7,8  North  S_Type  ***  3-2  2016  390,00
φωτογραφία Μέγεθος (m2) Μάρκα Μοντέλο Κατάσταση Κάμπερ Χρονιά Τιμή (€) +ΦΠΑ
g-manic-4.2   4,2  Gaastra  Manic  ***  no  2015  260,00 
g-pure-4.4   4,4  Gaastra  Pure  ***  no  2015  270,00 
nrth-etype-4.5   4,5  North  e_Type  ***  no  2015  220,00 
nrth-herome-4.5  4,5  North  Hero me  ***  no  2015  240,00
nrth-hero-4.5   4,5  North  Hero  ***  no  2015  260,00 
g-poison-4.7   4,7  Gaastra  Poison  ***  no  2015  280,00 
nrth-volt-5.0   5,0  North   Volt  ***  no  2015  270,00 
nrth-volt-5.0   5,0  North  Hero  ***  no  2015  270,00 
g-poison-5.0   5,0  Gaastra  Poison  ***  no  2015  280,00 
nrth-herome-5.0   5,0  North   Hero me   ***   no   2015   280,00  
np-atlas-5.0   5,0  Neil Pryde  Atlas  ***  no  2015  290,00
nrth-hero-5.0   5,0  North  Hero  ***   no   2015  320,00 
nrth-herome-5.3  5,3  North  Hero me  ***  no  2015  260,00
nrth-hero-5.3   5,3  North  Hero  ***  no  2015  280,00 
nrth-volt-5.3   5,3  North  Volt  ***  no  2015  280,00 
g-iq-5.4   5,4  Gaastra  I.Q.  ***  no  2015  290,00 
np-combat-5.6  5,6  Neil Pryde   Combat   ***   no   2015  340,00 
np-wizard-5.7   5,7  Neil Pryde  Wizard  ***  no  2015  300,00 
np-atlas-5.8   5,8  Neil Pryde  Atlas  ***  no  2015  300,00 
g-poison-6.2  6,2  Gaastra  Poison  ***  no  2015  300,00 
nrth-volt-6.4   6,4  North  Volt  ***  no  2015  300,00 
φωτογραφία Μέγεθος (m2) Μάρκα Μοντέλο Κατάσταση Κάμπερ Χρονιά Τιμή (€) +ΦΠΑ
nrth-idol-4.2   4,2  North
 idol
 ***  no  2014  250,00
np-thefly-4.5   4,5  Neil Pryde  The Fly  ***  no  2014  250,00 
g-pure-4.6   4,6  Gaastra  Pure  ***  no  2014  240,00 
nrth-idol-4.7   4,7  North
 idol
 ***  no  2014  270,00
np-thefly-4.8-2o  4,8  Neil Pryde  The Fly (no2)  ***  no  2014  220,00
np-thefly-4.8   4,8  Neil Pryde  The Fly  ***  no  2014  250,00 
g-poison-5.0   5,0  Gaastra
 Poison
 ***  no  2014  260,00
nrth-idol-5.0   5,0  North
 idol
 ***  no  2014  280,00
nrth-volt-5.0   5,0  North
 Volt
 ***  no  2014  285,00
np-wizard-5.1   5,1  Neil Pryde  Wizard  ***  no  2014  260,00 
att-blade-5.2  5,2  Attitude Sails  Rebel  ***  no  2014  220,00
np-combat-5.3   5,3  Neil Pryde    Combat  ***  no  2014  260,00 
g-poison-5.4   5,4  Gaastra  Poison  ***  no  2014  250,00 
np-atlas-5.4   5,4  Neil Pryde  Atlas  ***  no  2014  260,00 
np-wizard-5.7   5,7  Neil Pryde
 Wizard
 ***  no  2014  290,00
north-curve-5.8  5,8  North  Curve  ***  no   2014  240,00
g-poison-5.8   5,8  Gaastra  Poison  ***  no  2014  260,00 
north-volt-5.9  5,9  North  Volt  ***  no  2014  280,00
np-fusion-6.1   6,1  Neil Pryde  Fusion  ***  no  2014  270,00 
nrth-ram-9.3  9,3  North  Ram  ***  3  2014  450,00
φωτογραφία Μέγεθος (m2) Μάρκα Μοντέλο Κατάσταση Κάμπερ Χρονιά Τιμή (€) +ΦΠΑ
np-HD-4.2  4,2  Neil Pryde  Combat HD  ***  no  2013  220,00
g-poison-5.0   5,0  Gaastra  Poison  ***  no  2013  220,00 
g-iq-5.0   5,0  Gaastra  I.Q.  ***  no  2013  220,00 
g-pure-5.2  5,2  Gaastra  Pure  ***  no  2013  210,00
np-wizard-5.4  5,4  Neil Pryde  Wizard  ***  no  2013  220,00
g-iq-5.4   5,4  Gaastra  IQ  ***  no   2013  230,00
g-poison-5.4   5,4  Gaastra  Poison  ***  no  2013  230,00 
rrd-race-7.5  7,5  RRD  race  ***  3  2013  280,00
φωτογραφία Μέγεθος (m2) Μάρκα Μοντέλο Κατάσταση Κάμπερ Χρονιά Τιμή (€) +ΦΠΑ
np-atlas-4  4,0  Neil Pryde  Atlas  **  no  2012  180,00
np-atlas-4.7   4,7  Neil Pryde  Atlas  ***  no  2012  220,00
nrth-insane-4.7  4,7  North  Hero code insane  ***  no  2012  210,00
np-thefly2-4.8  4,8  Neil Pryde  TheFly 2  ***  no  2012  220,00
np-atlas-5.0   5,0  Neil Pryde  Atlas  **  no  2012  170,00
np-thefly-5.1-green  5,1  Neil Pryde  The Fly2  **  no  2012  180,00
np-combat-5.3-no3   5,3  Neil Pryde  Combat no3  **  no  2012  170,00
np-combat-5.3-no2   5,3  Neil Pryde  Combat  ***  no  2012  200,00
np-atlas-5.4   5,4  Neil Pryde  Atlas  ***  no  2012  180,00
nrth-insane-5.4  5,4  North  Duke code insane  ***  no  2012  210,00
nrth-hero-5.6  5,6  North  Hero  **  no  2012  185,00
np-firefly-5.7  5,7  Neil Pryde  FireFly  ***  no  2012  200,00
g-phantom-6.4   6,4  Gaastra  Phantom  ***  3  2012  300,00
np-h2-7.7  7,7  Neil Pryde  H2  **  2  2012  190,00
nrth-stype-8.4  8,4  North  S_Type  *  3  2012  180,00
φωτογραφία Μέγεθος (m2) Μάρκα Μοντέλο Κατάσταση Κάμπερ Χρονιά Τιμή (€) +ΦΠΑ
np-atlas-4.5   4,5  Neil Pryde  Atlas  ***  no  2011  180,00
np-thefly2-4.5   4,5  Neil Pryde  The Fly2  ***  no  2011  200,00
north-ice-4.5  4,5  North  ice  ***  no   2011  210,00
np-atlas-4.7   4,7  Neil Pryde  Atlas  ***  no  2011  190,00
np-combat-4.7   4,7  Neil Pryde  Combat  ***  no  2011  190,00
np-thefly-4.8   4,8  Neil Pryde  The Fly2  ***  no  2011  180,00
np-atlas-5.4  5,4  Neil Pryde  Atlas  **  no  2011  200,00
rush-striker-8.5  8,5  Rushwind  Strike R  ***  3  2011  180,00
φωτογραφία Μέγεθος (m2) Μάρκα Μοντέλο Κατάσταση Κάμπερ Χρονιά Τιμή (€) +ΦΠΑ
ch-konda-4.5  4,5  Challenger  k-onda  ***  no  2010  180,00
rush-cross-4.5   4,5  Rushwind  Cross Style  ***  no  2010  220,00
np-alpha-5.4   5,4  Neil Pryde  Alpha  ***  no  2010  170,00
nrth-duke-5.4   5,4  North  Duke  **  no  2010  160,00
naish-boxer-5.8  5,8  Naish  Boxer  ***  no  2010  190,00
chsails-Fuido-8.3  8,3  Challenger  Fluido  ***  no  2010  220,00
φωτογραφία Μέγεθος (m2) Μάρκα Μοντέλο Κατάσταση Κάμπερ Χρονιά Τιμή (€) +ΦΠΑ
np-zone-4.2  4,2  Neil Pryde  Zone  **  no  2008  120,00
np-alpha-4.2  4,2  Neil Pride  Alpha  ***  no  2008  150,00
dacron-4.8  4,8  Dacron sail  Luff: 460cm
 Boom: 160cm
 **    <2007  85,00
nrt-ice-5  5,0   North  ice  **  no  2008  120,00
np-firefly-5.7  5,7  Neil Pryde  Firefly  ***  no  2009  150,00
art-blade-7.4  7,4  Art  Blade Convert  **  3  <2007  110,00
nw-evolut-7.5   7,5  No Worx  Evolution race  **  4  <2007  110,00
simmer-race-7.8   7,8  Simmer Style ↓  Cyber Race  ***  5  <2007  240,00
     Μαζί με άλμπουρο Rushwind C85% 520cm  
tush-course-7.9   7,9  Tushingam  Course pro  *  no  <2007  70,00
np-v8-8.0   8,0  Neil Pryde
 V8  *  2  <2007  90,00
np-v6-8.0   8,0  Neil Pryde no1  V6  *  2  <2007  80,00
np-sonic-8.1   8,1  Neil Pryde no2  Super Sonic  *  no  <2007  80,00
arr-burner-8.2   8,2  Arrows no2  Burner  **  no  <2007  100,00
naish-stealth-8.2   8,2  Naish  Stealth  **  no  <2007  120,00
arr-burner-8.2   8,2  Arrows no3  Burner  ***  no  <2007  120,00
np-z1-8.3   8,3  Neil Pryde  Z1  **  4  <2007  130,00
np-RX2-8.4  8,4  Neil Pryde  RX2  *    <2007  120,00
   8,5  Rushwind  Strike F        
rush-synrgy-9-3  9,3  Rushwind  Synergy  ***  no  <2007  165,00
rush-strike-9.5   9,5  Rushwind  Strike R  **  no  <2007  160,00

   Δωράν Αποστολή
Για παραγγελίες άνω των 100€

Ισχύει για αποστολές σε χερσαίες περιοχές σε όλη την Ελλάδα.
Δεν ισχύει για τα μεταχειρισμένα προϊόντα.
Παράδοση Οπουδήποτε παγκοσμίως.

   100% Ικανοποίηση 
Αν δεν είστε 100% ικανοποιημένοι με την αγορά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Εμείς θα κάνουμε ότι καλύτερο για να σας ευχαριστήσουμε.

   Δωρεάν Υποστήριξη
Επικοινωνήστε μαζί μας κατά τις εργάσιμες ώρες για να σας βοηθήσουμε με ότι ερωτήσεις έχετε.

Για παραγγελίες
καλέστε μας στα τηλέφωνα ή στείλτε μας email

Που θα μας βρείτε

  • Γ. Παπανδρέου 43, 54646, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
  • +30 2310 428128 | 428138

Θέλετε να μαθαίνετε τα νέα μας;

Θα σας στέλνουμε email μόνο όταν έχουμε νέες παραλαβές, εκπτώσεις ή οργανώνουμε κάποιο event.

Ωράριο Εργασίας

Δευτέρα: 09:00 - 15:00
Τρίτη: 09:00 - 14:00 & 17:00 - 21:00
Τετάρτη: 09:00 - 15:00
Πέμπτη: 09:00 - 14:00 & 17:00 - 21:00
Παρασκευή: 09:00 - 14:00 & 17:00 - 21:00
Σάββατο: 10:00 - 16:00
Κυριακή: κλειστά